خدمات

  • تعیین نمره چشم با جدیدترین تجهیزات توسط اپتومتریست های مجرب
  • فراهم کردن کلکسیونی از جدیدترین و معروف ترین مارک های عینک های طبی و آفتابی
  • تجویز لنزهای طبی و رنگی و بهترین عدسی های دنیا
  • تجویز و ساخت عینک های تک دید، دو دید و پروگرسیو